FOTO ALEXANDRA SCHEJA

OM FESTIVALEN

I början av 1980-talet tog den världsberömde pianovirtuosen Staffan Scheja initiativet till att etablera en kammarmusikfestival på Gotland. Det som en gång började som en trevande vision i den gamla Roxybiografen är numera en tradition och ett evenemang som blivit väletablerat på den intensiva sommar-Gotland. 1986 genomfördes den första festivalen och har sedan dess kunnat återkomma varje år.

 

De flesta konserter hålls numera i den nyrenoverade S:t Nicolai ruin samt i olika kyrkor runt om på ön.

 

2012-2014 tog pianisten och kollegan Roland Pöntinen på sig en operativ roll som partner i programplanering och övergripande organisation.

 

- Jag är mycket tacksam att så många artister, trots hektiska konsertturnéer runt om i världen återkommer år från år och gör festivalen till en spännande musikalisk mötesplats – säger Staffan.

 

Som vanligt står kammarmusiken i centrum med både välkänd och inte så ofta spelad repertoar.

S:t Nicolai Ruin

S:t Nicolai ruin i Visby har en lång och mångskiftande historia. Givetvis uppfördes kyrkan inte med syfte att bli ruin, men stenmurarna i S:t Nicolai har de facto stått en betydligt längre tid som ruin än som väggar och tak till en byggnad. En definition på fornlämning är att den är varaktigt övergiven.

 

Man kan fråga sig om S:t Nicolai verkligen platsar i denna kategori – i mer än 100 år har ruinen fungerat som Visbys största teater- och musikarena! Religiösa skådespel uppfördes här redan under sent 1800-tal och de s.k. ruinspelen om Petrus de Dacia uppfördes så gott som årligen mellan 1929-1991.

 

Under drygt 20 år har S:t Nicolai ruin fungerat som huvudscen för den årliga Gotland Chamber Music Festival. Ruinen används även flitigt till Gästabud under Medeltidsveckan.